Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Munkahely projekt

ZÖLD ENERGIAHORDOZÓ ÜZEMANYAGOK

TERMELÉSE

 

(a clean coal, a carbon to liquid, a biomass to energy és a waste to energy (and/or fuel)

technológiai eljárások szinergikus integrálásával)

 

Programunk célja, hogy a közép- és kelet-európai térség gazdag szénvagyonra alapozott, de elavult és környezetszennyező technológiákkal működő széntüzelésű erőműveit környezetbarát, nagy hatásfokú, üzemanyag- és energiatermelő objektumokká alakítsuk át.

 

Az alkalmazott technológia ismertetése

Az eljárás elméleti --- de a gyakorlatban már régóta ismert, és tökélyre fejlesztett --- alapja az, hogy ha a levegőtől elzártan, magas hőmérsékletre hevített szénhez vizet adunk, akkor a szénből és a vízből szénmonoxid és hidrogén keletkezik. Ezt a gázkeveréket szintézisgáznak hívjuk. Ha a szintézisgázt néhány atmoszféra nyomáson megfelelő katalizátorra vezetjük, akkor a szintézisgázból metán, szénhidrogének és alkoholok keletkeznek (az alkalmazott nyomás és a katalizátor anyag függvényeként). Ezt az eljárást Fischer-Tropsch (FT) szintézisnek hívjuk.

A mi technológiai eljárásunkban a bányászott kőszenet plazmaenergiásan hevítjük, és ehhez szennyvizet adunk (ami lakossági szennyvíz, vagy szennyvíz iszap, hígtrágya, vágóhídi mosóvíz, vagy más nagy víztartalmú hulladék). A szén inputba bekeverjük a térségi biomassza hulladékot, a kommunális szilárd hulladék (MSW) szerves anyag tartalmát, műanyag hulladékokat és más, nagy széntartalmú anyagokat.


A betáplált anyagokból nagy tisztaságú szintézisgáz képződik, míg a maradék salakanyagot kvarchomok segítségével elüvegesítjük. A keletkező glassy rock üveganyag vízoldhatatlan, és külön depóniát nem igényel, hanem zúzalékkő helyett használható (pl. útalapok készítésekor, vagy terepfeltöltésre).

A mosott, tisztított szintézisgázból FT szintézis eljárással szintetikus dízel, vagy kerozin üzemanyagot gyártunk. A nagy hatásfokú, biodegradábilis és ultra tiszta dízel, vagy kerozin szintetikus üzemanyag termelés mellett képződnek szintén ultra tiszta, de más minőségű szénhidrogének és alkoholok is.


Ezeket a melléktermékeket eleinte az erőműben a szénnel együtt elégetjük, majd a későbbiekben kifejezetten ezen anyagok gázturbinákban történő eltüzelésével működtetjük a villamos erőművet.


Ekkor az erőmű széndioxid kvóta mentesen, jogilag zéró emiszióval, és valóban környezetbarát módon, ultra tiszta emisszióval fog működni.

A plazmaenergiás szintézisgáz termelő üzemegységet a saját villamos erőmű látja el energiával.

Másrészt az üzemanyag termelés anyagkihozatala erősen függ a szintézisgázon belüli szénmonoxid/hidrogén aránytól, ahol elsősorban a hidrogén mennyiség balanszírozása jelenti a technológiai megoldást.

Ezért az erőmű nem csúcsidőszaki áramával vízbontó egységet is üzemeltetünk, aminek a pufferolt hidrogénjével a FT szintézis gázát optimalizáljuk, míg az oxigént az erőművi égéstérbe vezetjük vissza, ezzel a tüzelés hatásfokát és az erőművi emissziót egyaránt javítva.


A tervezett beruházás

Egy magyarországi széntüzelésű erőművet kívánunk átállítani környezetbarát üzemmódra, a fentiekben leírt technológiával.

Az erőmű Magyarország Dunántúli-Középhegységében található, korábban a helyileg bányászott szénnel üzemelt, jelenleg a 4 blokkjából 2 biomassza tüzelésre van átállítva. Az erőmű a villamos energia termelés mellett, a helyi fűtési igényekhez is biztosít energiát.

Kapacitása 240 MW villamos energia és 84 MW hőenergia. A felújított erőmű állapota jó, infrastruktúrája kiváló, és üzemvitele teljesen környezetbarát (a CO2 kvótától eltekintve).

Az erőműhöz tartozik egy szénbánya, ami eocénkorú szénre települt, 400--500 m mélységben, földalatti létesítményekkel. A 16-21 MJ/kg fűtőértékű szén közvetlen, kiépített szállítószalagon jut az erőműbe (kb. 12 km). A bányászott mennyiség 800 ezer --- 1,2 millió tonna/év, és a szénvagyon még hosszú időre elegendő.

Az erőmű (+bánya) jelenleg közel teljesen állami tulajdonban van, amit részben, vagy egészben meg kívánunk vásárolni a tervezett fejlesztésünk végrehajtásához.

A fejlesztésünk beruházásaként tervezett szintézisgáz termelő blokkot és a szintetikus üzemanyagot termelő vegyi üzemet az erőmű területén kívánjuk elhelyezni.

Ezen üzemterületen találkoznának a szállítószalagon bejövő bányászott szén és a közúton, vagy vasúton odaszállított szennyvizek.

A termelt üzemanyagok elszállítása vasúton történne az átvevő számára.

Az erőmű fűtésére történő fűtőanyag átadása a telephelyen belli vezetéken keresztül történne.

A képződött glassy rock átmeneti tárolója az eddigi salakhányó lenne, és esetenként onnan kerülne kiszállításra a felhasználási helyre.


A megközelítőleg tervezett éves input:

1 millió tonna kőszén

1 millió tonna szennyvíz

500 ezer tonna biomassza, műanyag és lakossági hulladék (MSW) + segédanyagok


A megközelítőleg tervezett output:

1,5 millió tonna üzemanyag

200 MW villamos áram

80 MW hő + glassy rock


Befektetőt keresünk.

A beruházások kb. 2-3 év alatt hajthatóak végre.

A fejlesztés teljes bekerülési költsége várhatóan max. 500 millió USD

A megtérülési idő várhatóan max. 4 év

Az innovatív beruházás minden egyéb személyi, tárgyi, és infrastrukturális része adott.